Pijl

Serviceovereenkomst

GOED ONDERHOUD IS HET BEHOUD VAN UW APPARATUUR

Met regelmatig onderhoud door gespecialiseerde technici weet u dat uw apparatuur veilig en optimaal functioneert, minimaliseert u de kans op storing en onderbreking van uw praktijk en verlengt u de levensduur. Bovendien is regelmatig onderhoud vaak verplicht, bijvoorbeeld in het kader van de richtlijnen van het Ministerie VW&S. Alle reden dus om uw onderhoud goed te regelen.

Wij bieden u daarvoor een aantrekkelijke Serviceovereenkomst op maat.

HET ONDERHOUD WORDT UITGEVOERD DOOR ERVAREN EN DESKUNDIGE TECHNICI VAN DENTAL UNION CONFORM OPGAVE VAN DE FABRIKANT. ER WORDT UITSLUITEND GEWERKT MET ORIGINELE ONDERDELEN. U ONTVANGT EEN UITGEBREIDE RAPPORTAGE VAN HET UITGEVOERDE ONDERHOUD EN DE VERSCHILLENDE TESTEN, INCLUSIEF KEURINGSRAPPORTEN DIE VOLDOEN AAN DE RICHTLIJNEN VOOR DE APPARATUUR. MET DE RAPPORTAGE KUNT U BIJ IGZ AANTONEN DAT UW APPARATUUR VEILIG IS VOOR U, UW MEDEWERKERS EN UW PATIËNT.

Met een Serviceovereenkomst kiest u voor:

 • Continuïteit van uw praktijkvoering
 • Duidelijkheid over de jaarlijkse onderhoudskosten
 • Verlenging van de levensduur
 • Ervaren en deskundige technici
 • Voorrang bij storing
 • Veiligheid voor uw patiënt
 • Controle, meting en rapportage conform de richtlijnen van de apparatuur
 • Vervangende apparatuur beschikbaar

Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur kunt u de Serviceovereenkomst Basis uitbreiden door te kiezen voor een Plus Pakket of met daar bovenop een All-in Pakket waarbij alle kosten zijn inbegrepen.

Bekijk de pakketten

Service Overeenkomst Basis

MET EEN SERVICEOVEREENKOMST BASIS BENT U ZEKER DAT HET VEREISTE ONDERHOUD KUNDIG EN OP TIJD DOOR ONS WORDT UITGEVOERD.
Voorrijden en arbeidsloon en de standaard onderhoudsset voor het preventief onderhoud zijn inbegrepen. U krijgt bovendien voorrang in de planning bij tussentijdse storingen.

Service Overeenkomst Plus

MET DE SERVICEOVEREENKOMST PLUS IS HET PREVENTIEF ONDERHOUD AAN UW APPARATUUR GOED GEREGELD.
Wij houden voor u in de gaten wanneer uw apparatuur onderhouden moet worden en benadert u ruim van tevoren voor een afspraak. Voorrijden, arbeidsloon en de onderdelen voor het preventief onderhoud zijn inbegrepen. Daarnaast krijgt u voorrang in de planning bij tussentijdse storingen.

Service Overeenkomst All-in

MET EEN SERVICEOVEREENKOMST ALL-IN HEEFT U HELEMAAL GEEN OMKIJKEN MEER NAAR HET ONDERHOUD AAN UW APPARATUUR EN DE KOSTEN DIE DIT MET ZICH MEEBRENGT.

U krijgt voorrang in de planning bij tussentijdse storingen. In geval van een tussentijdse storing betaalt u voorrijkosten en arbeidsloon. De benodigde onderdelen zijn inclusief. Een Serviceovereenkomst All-in kunt u bij ons afsluiten op nieuwe behandelconcepten van Planmeca en Sirona.

Bekijk welke werkzaamheden en service-onderdelen wel en niet binnen het pakket vallen.

Service Overeenkomst 4 8fb823

Apparatuur binnen

de Serviceovereenkomst

ELK SOORT APPARATUUR BEHOEFT ZIJN EIGEN WERKZAAMHEDEN. HIERONDER ZIET U WELKE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD BIJ WELKE APPARATUUR.

Behandelconcepten

(behandelstoel, unit, operatielamp, spittoon en afzuigsysteem)

 • Algehele visuele inspectie van het behandelconcept
 • Vervanging van de aan slijtage onderhevige onderdelen conform opgave fabrikant
 • Veiligheidsinspectie/metingen volgens IEC 62353:2007
  • Weerstand interne potentiaal-vereffeningsleidingen
  • Patiëntlekstroom
 • Binnenkomende lucht- en waterdruk
 • Zuigkracht nevelzuiger
 • Rapportage van de bevindingen

Sterilisatieapparatuur

 • Algehele visuele inspectie van de sterilisatieapparatuur
 • Vervanging van de aan slijtage onderhevige onderdelen conform opgave fabrikant
 • Onderhoud volgens richtlijn NNI R8153 (onderhoud en controlemetingen aan kleine stoomsterilisatoren in de extramurale gezondheidszorg)
 • Hygiëneadvies
 • Rapportage van de bevindingen

N.B. Het valideren van sterilisatie-apparatuur valt niet binnen de Service Overeenkomst.

Randapparatuur

 • Algehele visuele inspectie van de compressor, de afzuigmotor en evt. amalgaamafscheider
 • Vervanging van de aan slijtage onderhevige onderdelen conform opgave fabrikant
 • Luchtdrukmeting (in- en uitschakeldruk compressor)
 • Rapportage van de bevindingen

CEREC

 • Algehele visuele inspectie van het CEREC-systeem
 • Vervanging van de aan slijtage onderhevige onderdelen conform opgave fabrikant
 • Onderhoud van het CEREC-systeem conform opgave van de fabrikant
 • Rapportage van de bevindingen

N.B. 30.000 minuten-servicebeurt niet inbegrepen

Röntgenapparatuur

(intra- en extraoraal)

 • Algehele visuele inspectie van de röntgenapparatuur
 • Onderhoud conform specificaties fabrikant en besluit stralingsbescherming (KernEnergieWet – KEW)
 • Dosismeting
 • Lekstralingmeting
 • KEW-Rapportage van de bevindingen

Contact

Voor verdere informatie kunt u mailen naar serviceovereenkomst@dentalunion.nl of bellen via 030 – 281 56 02.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan