Stralings-bescherming

HET GEBRUIK VAN RÖNTGENAPPARATUUR IN UW PRAKTIJK BRENGT EEN AANTAL VERPLICHTINGEN MET ZICH MEE:

 • U dient een actueel KEW-dossier in de praktijk te hebben.
 • U dient het toezicht door een geregistreerd stralingsdeskundige geregeld te hebben (verplicht sinds 1 januari 2015)
 • De röntgentoestellen dienen aantoonbaar goed te functioneren

Wat is een KEW-dossier?

Hoe kom ik aan een KEW-dossier?

In iedere praktijk waar met röntgenapparatuur gewerkt wordt dient een kernenergiewetdossier aanwezig te zijn. In dit dossier dient alles wat te maken heeft met het gebruik van de röntgentoestellen te zijn opgenomen.  Sinds 1 januari 2015 is daar een verplicht toezicht door een geregistreerd stralingsdeskundige bijgekomen.

Een geregistreerd stralingsdeskundige beschikt over het certificaat stralingshygiëne N2 of N3 en is ingeschreven in het register stralingsdeskundigen dat wordt beheert door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

Een goede oplossing om aan de huidige regelgeving te kunnen voldoen is een abonnement op de Portal Stralingsbeschreming van de VGT. Dit is een online KEW-dossier dat aan alle huidige eisen voldoet. Meer informatie over de Portal Stralingsbescherming kunt u lezen op de internetpagina van de VGT.

 • U dient een abonnement op het VGT KEW-dossier te hebben. Dit kunt u aanvragen via onderstaand formulier (klik met de rechtermuis en kies ‘Link opslaan als..”)
 • In het dossier hoort een berekening van de risico’s ten gevolg van het gebruik van röntgenapparatuur. Aan de hand van een vragenlijst en een indelingstekening kunnen wij deze voor u opstellen.

VOOR GEBRUIK

Advies voor bouwmaterialen

Bij nieuw- of verbouw is het belangrijk om rekening te houden met het bouwmateriaal. De straling die vrijkomt bij een röntgenopname dient zo goed mogelijk opgevangen te worden om onnodige blootstelling aan schadelijke straling te beperken. Onze specialisten zijn op de hoogte van de eisen waaraan uw pand moet voldoen om gebruik te mogen maken van röntgenapparatuur.
Door u van te voren te laten adviseren, voorkomt u later onnodige kosten.

Verplicht: risicoanalyse stralingshygiëne

Wat kunnen wij voor u betekenen?

ONZE SPECIALISTEN KUNNEN U ADVISEREN WELKE BOUWMATERIALEN U HET BESTE KUNT GEBRUIKEN BIJ DE NIEUW- OF VERBOUW VAN UW PRAKTIJK.

 • Wij hebben informatie nodig met betrekking tot:
  • Aantal opnamen per toestel (geschat)
  • Maximaal gebruikte belichtingstijd
  • Voorgestelde bouwmaterialen (door architect of aannemer)

VOOR GEBRUIK
Lijn catalogus lang

Risicoanalyse stralingshygiëne

Voordat u de röntgenapparatuur in gebruik neemt, dient de risicoanalyse stralingshygiëne te zijn uitgevoerd. Hierdoor wordt de stralingsbelasting van de werkplekken en relevante plekken op de terreingrenzen van de praktijk berekend. Indien noodzakelijk moeten extra beschermende maatregelen genomen worden om de stralingsbelasting zo laag (als redelijkerwijs) mogelijk is krijgen.

De risicoanalyse moet zijn goedgekeurd door een geregistreerd stralingsdeskundige.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen deze analyse voor uw uitvoeren. Hiervoor is het volgende van belang:

 • Abonnement op de VGT portal stralingshygiëne is noodzakelijk
  • Kan op afstand worden uitgevoerd door de projectcoördinatoren
  • Benodigde informatie m.b.v. vragenlijst
 • Bij een analyse van een nieuwe praktijk zal de gehele praktijk geanalyseerd worden
 • Bij een bestaande praktijk zal de analyse bestaan uit
   • Een uitbreiding van het aantal röntgentoestellen
   • Een vervangend röntgentoestel analyseren

  Terug

GEBRUIK
Lijn catalogus lang

RÖNTGENAPPARATUUR

Aanmelden van de toestellen bij de overheid

 • Nieuwe toestellen dienen te worden aangemeld bij de ANVS
 • Klant kan dit zelf doen, maar kan ook gebruik maken van onze invulservice

Uitvoeren acceptatietest

Voordat u röntgenapparatuur in gebruik neemt, of wanneer er essentiële onderdelen zijn vervangen, moet een acceptatietest worden uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken of de door het toestel geproduceerde röntgenstraling voldoet aan de normen en of de lekstraling rond het toestel lager dan 1 mSv/uur* is. Alle bevindingen worden opgenomen in een rapport.

De acceptatietest kan worden uitgevoerd door onze fabrieksgecertificeerde technici

Periodieke controle

Tenminste één keer per jaar moet ieder röntgentoestel gecontroleerd worden op goede werking. Deze controle omvat naast een controle van de röntgenstraling ook een mechanische en elektrische veiligheidscontrole. Alle bevindingen worden opgenomen in een rapport.

De periodieke controle kan worden uitgevoerd door onze fabrieksgecertificeerde technici

*Millisievert per uur

Mogelijkheden stralings-bescherming

KEW-dossier

Wij sluiten voor u een abonnement op het VGT KEW-dossier af.

Aanmeldformulier nieuwe toestellen

Wij kunnen uw toestellen aanmelden bij de VGT voor uw KEW-dossier.

Risicoanalyse stralingshygiëne

Er zijn verschillende modules beschikbaar voor uw risicoanalyse:

 • Nieuwe praktijk
  • 1- 3 toestellen en max. 6 werkplekken
  • 4-8 toestellen en max. 12 werkplekken
  • Meer dan 8 toestellen of meer dan 12 werkplekken
 • Bestaande praktijk
  • Toestel toevoegen aan analyse
  • Vervangen of verwijderen van een bestaand toestel

Advies bouwmaterialen

Verschillende modules beschikbaar:

 • Complete praktijk:
  • 1-3 toestellen en max 6 werkplekken
  • 4-8 toestellen en max 12 werkplekken
  • Meer dan 8 toestellen of meer dan 12 werkplekken

Acceptatietest door fabrieksgecertificeerde technici

Wij kunnen per toestel een acceptatietest uitvoeren.

Periodieke controle

Uitgevoerd door onze fabrieksgecertificeerde technici:

 • Intra-oraal
 • OPG (inclusief CEPH)
 • CBCT combi-toestellen

Contact

Voor verdere informatie kunt u mailen naar rontgenonderhoud@dentalunion.nl of bellen via 050 – 368 07 33.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan