Waterkwaliteits-beheersing

TIJDENS DE BEHANDELING VAN UW PATIËNTEN GEBRUIKT U WATER. NIET ALLEEN OM DE PATIËNT TE LATEN SPOELEN, MAAR O.A. OOK OM UW INSTRUMENTEN TE KOELEN. HET WATER UIT DE (INTERNE WATERLEIDING VAN DE) BEHANDELUNIT LIJKT SCHOON, MAAR IS DAT OOK DAADWERKELIJK ZO?

NIEUW: LEGIO.ball

Studies tonen aan dat in 89% van de behandeleenheden zonder waterreinigingsinstallatie de waterkwaliteit onvoldoende is. Van de behandeleenheden met een waterreinigingsinstallatie is dit 45%.

Met name in vernevelde vorm is gecontamineerd water gevaarlijk, aangezien het door u, uw medewerkers en uw patiënten kan worden ingeademd.

Om het risico te beperken is er een wettelijk kader waaraan u dient te voldoen:

 • Zorgplicht voor de patiënten (wet BIG en Kwaliteitswet Zorginstellingen)
 • Drinkwaterbesluit
 • NEN 1006 (norm voor leidingwaterinstallaties)

Invulling zorgplicht patiënten

Invulling zorgplicht patiënten

HET KNMT HEEFT EEN NIEUWE HYGIËNERICHTLIJN OPGESTELD WAARIN EEN HOOFDSTUK GEWIJD IS AAN HET BEHEERSEN VAN DE WATERKWALITEIT UIT DE BEHANDELUNIT.

 • Water dient periodiek getest te worden (twee keer per jaar)
 • Bevat het water meer dan 100 kVe/ml*, dan dient er een beperkte risicoanalyse van de behandeleenheid gemaakt te worden. Aan de hand van deze analyse moeten er beheersmaatregelen genomen worden en vervolgens moet er herbemonsterd worden
 • Bevat het water meer dan 10.000 kVe/ml, dan moet er getest worden op Legionella

Deze richtlijn houdt geen rekening met de gebouwgebonden waterleidingsinstallatie, maar kijkt uitsluitend naar de behandeleenheid.

*kVe/ml: kolonie vormende eenheid per milliliter.

Voor uw behandeleenheid

geldt het volgende:

 • Moet aangesloten zijn achter een BA beveiliging
 • Mag geen boiler aanwezig zijn, tenzij er effectieve maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van bacteriegroei
 • Desinfecteer/reinig de leidingen conform opgave fabrikant
 • Stel een spoelprotocol op:
  • Aan het begin van de dag, volgens opgave van leverancier/fabrikant, al het water in de behandelunit vervangen
  • Tussen twee patiënten tien seconden lang alle gebruikte instrumenten spoelen

Diensten

DENTAL UNION HEEFT IN SAMENWERKING MET KALSBEEK EEN VIERTAL DIENSTEN ONTWIKKELD DIE HET U HEEL
EENVOUDIG MAKEN TE KUNNEN VOLDOEN AAN UW ZORGPLICHT MET BETREKKING TOT DE WATERKWALITEIT.

Kalsbeek is al meer dan 60 jaar gespecialiseerd in waterbehandeling en waterkwaliteitsbeheersing. De watermonstername is onafhankelijk en het traject van monstername, transport en analyse is RVA geacrediteerd volgens kwaliteitsnorm ISO 17025.

Basispakket

 • BETROUWBAAR
 • ONAFHANKELIJK
 • ADVIES OP MAAT BIJ OVERSCHRIJDING VAN DE NORM
 • CONTRACTDUUR: 1, 3 OF 5 JAAR

Het basispakket waterkwaliteit bestaat (op jaarbasis gezien) uit een halfjaarlijkse watermonstername vanuit de meerfunctiespuit van elke in de praktijk aanwezige behandelunit en een halfjaarlijkse watermonstername vanuit de (centrale) watermeter. Tevens wordt een temperatuurmeting uitgevoerd van het aangevoerde water. De watermonsters worden genomen door een gecertificeerd monsternemer en worden geconditioneerd getransporteerd naar het laboratorium. Het volledige traject van monstername, transport en analyse is RVA geaccrediteerd volgens kwaliteitsnorm ISO 17025.

Beheerspakket

 • ALLE VOORDELEN VAN HET BASISPAKKET
 • BRL 6010 GECERTIFICEERD ADVISEUR
 • GEBRUIK VAN T@PPER
 • CONTRACTDUUR: 5 JAAR

Dit pakket bestaat uit:

 • Een risicoanalyse van de waterleidingsinstallatie. Hierbij wordt dus verder gekeken dan alleen de behandelunit.
 • Een advies voor mogelijke verbeter- en beheersmaatregelen
 • Een jaarlijks adviesbezoek met betrekking tot de beheersmaatregelen
 • Het gebruik van T@pper (wat is T@pper? )
 • Twee keer per jaar een watermonster dat afgenomen wordt door een gecertificeerd monsternemer
 • Eén keer per jaar testen op Legionella

Controle BA-klep

 • ONAFHANKELIJKE CONTROLE OP GOEDE WERKING
 • RAPPORTAGE VAN DE UITKOMSTEN

Behandeleenheden dienen te zijn aangesloten achter een BA terugstroombeveiliging. Deze beveiliging dient jaarlijks te worden gecontroleerd op goede werking.

Dit pakket bestaat uit:

 • Een jaarlijkse controle van de BA-kleppen in de praktijk
 • De controle wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij
 • Inclusief rapportage

Begeleidingspakket nieuwbouw

Begeleidingspakket

Begeleidingspakket

VOORKOM HOGE KOSTEN ACHTERAF DOOR VERKEERD AANGELEGDE WATERLEIDINGEN

Dit pakket bestaat uit:

 • Een beoordeling van de leidingtekening en een eventueel verbeteradvies
 • Een eenmalige inspectie tijdens de bouw
 • Advies met betrekking tot geconstateerde tekortkomingen
 • Een waterkwaliteitsbeoordeling bij de oplevering van de installatie

service_catalogus_legioball_1_46606c

MONDZORGPRAKTIJKEN WERKEN DAGELIJKS MET WATER. NIET ALLEEN OM PATIËNTEN TE LATEN SPOELEN, MAAR OOK OM BIJVOORBEELD ROTEREND INSTRUMENTARIUM TE KOELEN. MET NAME DE SPRAYNEVEL, DIE ONTSTAAT BIJ HET KOELEN, BRENGT MOGELIJKE RISICO’S MET ZICH MEE VOOR PATIËNTEN, BEHANDELAARS EN ASSISTEREND PERSONEEL. VERANDERENDE MATERIALEN EN LAGE STROOMSNELHEDEN BEVORDEREN DE VORMING VAN BIOFILM MET MOGELIJKE GROEI VAN LEGIONELLA OF ANDERE BACTERIËN, GISTEN EN SCHIMMELS TOT GEVOLG.

Tandheelkundige studies tonen aan dat de waterkwaliteit in maar liefst 89% van de tandheelkundige behandelunits zonder waterreinigingsinstallatie onvoldoende is. Dezelfde studies tonen aan, dat zelfs bij behandelunits met een waterreinigingsinstallatie het percentage met een onvoldoende waterkwaliteit toch nog op 45% ligt.

Naast het feit, dat waterreinigingsinstallaties niet altijd even betrouwbaar blijken te zijn, is het chemisch spoelen van de interne waterleiding van een behandelunit, veelal een tijdrovende en milieubelastende klus. Proefonderzoek laat echter zien, dat waterreiniging onontbeerlijk is en dat legionellapreventie het meest effectief is, wanneer een microbiologisch membraanfiltratiefilter wordt ingezet in combinatie met een waterreinigingsinstallatie.

“Controleer de waterkwaliteit van uw behandelunit en maak de desinfectie van de interne waterleiding van uw behandelunit makkelijker en goedkoper”

De firma Kalsbeek en Dental Union, ondersteund door de internationaal gerenommeerde producenten Pentair en Legio, hebben het voor elkaar gekregen, om een filtratietechniek (LEGIO.ball) voor de tandheelkundige behandelunit te ontwikkelen, die de combinatie met elke waterreinigingsinstallatie 100% effectief maakt en zelfs besparend werkt op het gebied van chemicaliën (dus milieuvriendelijker) en tijd (arbeidskosten).

De LEGIO.ball voldoet aan alle nationale en internationale eisen, is als ‘medical device class I sterile’ geclassificeerd en kan door de technische dienst van Dental Union eenvoudig worden geïnstalleerd.

Pakket per behandelunit:

1 x LEGIO.ball housing
1 x LEGIO.ball filter cartridge
De LEGIO.ball housing wordt éénmalig aangeschaft. De levensduur van de filter cartridge bedraagt 6 tot 12 maanden ofwel 3000 liter water en om een goede werking te kunnen garanderen moet het filter minimaal één keer per jaar vervangen worden. Er zijn verschillende montagemogelijkheden beschikbaar, zodat elke tandheelkundige behandelunit van een LEGIO.ball microbiologisch membraanfiltratiefilter voorzien kan worden.
Voor meer informatie: waterkwaliteit@dentalunion.nl

Mogelijkheden

waterkwaliteits-

beheersing

Basispakket

Modules vanaf:

 • Praktijk t/m twee behandelstoelen
 • Praktijk t/m vier behandelstoelen
 • Praktijk t/m tien behandelstoelen
 • Praktijk met meer dan tien behandelstoelen

Begeleidingspakket nieuwbouw

 • Advies
 • Inspectie op locatie
 • Watermonsters

Controle BA-klep

 • Advies met betrekking tot het functioneren van BA-kleppen.

Beheerspakket

Dit pakket bestrijkt een periode van vijf jaar. Modules vanaf:

 • Praktijk t/m twee behandelstoelen
 • Praktijk t/m vier behandelstoelen
 • Praktijk t/m tien behandelstoelen
 • Praktijk met meer dan tien behandelstoelen

Contact

Voor verdere informatie kunt u mailen naar waterkwaliteit@dentalunion.nl of bellen via 050 – 368 07 33.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan